Förtroendevald   Lars Nyander (s) <<
Adress  
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete   0431-468075
Telefon mobil  
Fax  
E-post   lars.nyander@telia.com
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Ängelholms stadshus AB 2:e v ordf 2020-10-26 --
Sydvatten, Ombud och Ersättare Ersättare för ombud 2020-05-06 --
Inera AB, Ombud och Ersättare Ersättare för ombud 2020-04-01 --
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ledamot 2019-01-01 --
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ersättare för ombud 2019-01-01 --
Kommuninvest Ekonomisk Förening Ersättare för ombud 2019-01-01 --
Pensionärsrådet Ersättare 2019-01-01 --
Vänortskommittén Ledamot 2019-01-01 --
Kommunstyrelsens Arbetsmarknadsutskott 2:e v ordf 2018-12-17 --
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2:e v ordf 2018-12-17 --
Kommunstyrelsens Personalutskott 2:e v ordf 2018-12-17 --
Kommunstyrelsens Samverkansutskott 2:e v ordf 2018-12-17 --
Kommunstyrelsens utskott för Myndighetsutövning 2:e v ordf 2018-11-01 --
Kommunstyrelsen 2:e v ordf 2018-10-16 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 --
Kommunfullmäktiges Valberedning Ersättare 2018-10-10 --
 
Uppdaterad 2022-09-24 23:00:24