Förtroendevald   Lars Nyander (s) <<
Adress  
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete   0431-468075
Telefon mobil  
Fax  
E-post   lars.nyander@telia.com
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
INERA AB Ersättare för ombud 2019-04-01 --
NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGSAKTIEBOLAG (NSR) Ersättare för ombud 2019-04-01 --
NORDVÄSTSKÅNES KUSTVATTENKOMMITTÉ Ersättare för ombud 2019-01-16 --
HANDIKAPPRÅDET Ledamot 2019-01-01 --
KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE, Förbundsmöten Ersättare för ombud 2019-01-01 --
KOMMUNINVEST ekonomisk förening Ersättare för ombud 2019-01-01 --
PENSIONÄRSRÅDET Ersättare 2019-01-01 --
VÄNORTSKOMMITTÉN Ledamot 2019-01-01 --
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSMARKNADSUTSKOTT 2:e v ordf 2018-12-17 --
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2:e v ordf 2018-12-17 --
KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT 2:e v ordf 2018-12-17 --
KOMMUNSTYRELSENS SAMVERKANSUTSKOTT 2:e v ordf 2018-12-17 --
KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT FÖR MYNDIGHETSUTÖVNING 2:e v ordf 2018-11-01 --
KOMMUNSTYRELSEN 2:e v ordf 2018-10-16 --
KOMMUNFULLMÄKTIGE Ledamot 2018-10-15 --
KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING Ersättare 2018-10-10 --
VEGEÅNS VATTENDRAGSFÖRBUND Ersättare för ombud 2018-01-20 --
 
Uppdaterad 2019-10-17 23:00:04