Förtroendevald   Tommy Jönsson (s) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
AB Ängelholmshem Ledamot 2012-04-23 -- 2014-12-31
AB Ängelholmshem Ledamot 2011-01-01 -- 2012-04-23
AB Ängelholmshem Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
AB Ängelholmshem Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
AB Ängelholmshem Ersättare 1998-01-01 -- 1998-12-31
AB Ängelholmshem Ersättare 1997-01-01 -- 1997-12-31
AB Ängelholmshem Ersättare 1996-01-01 -- 1996-12-31
AB Ängelholmshem Ersättare 1995-01-01 -- 1995-12-31
AB Ängelholmslokaler Ledamot 2012-04-23 -- 2014-12-31
Bidrags- och Anläggningsutskottet Ledamot 2011-01-01 -- 2012-09-17
Gode Män enligt Fastighetsbildningslagen Sakkunskap tätort 2015-01-01 -- 2018-12-31
Huvudmän, Sparbanksstiftelsen Gripen, Ängelholm Ledamot 1995-01-01 -- 1998-12-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ledamot 1995-01-01 -- 1998-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2021-10-25 -- 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 -- 2021-11-15
Kommunfullmäktige Ersättare 2014-10-15 -- 2018-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 -- 2012-04-23
Kommunfullmäktige Ledamot 2002-11-01 -- 2006-10-31
Kommunfullmäktige Ersättare 1998-11-01 -- 2000-03-20
Kommunfullmäktige Ledamot 1994-11-01 -- 1998-10-31
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsutveckling 1:e v ordf 2016-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsutveckling 1:e v ordf 2015-01-01 -- 2015-12-31
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ersättare för ombud 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ombud 2002-03-25 -- 2002-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2002-02-25 -- 2002-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 1995-01-01 -- 1996-12-31
Kommunstyrelsens Personalutskott Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kultur- och Fritidsnämnden 2:e v ordf 2011-01-01 -- 2012-04-23
Munkaljungbybyggen, AB Ersättare för ombud 1998-01-01 -- 1998-12-31
Munkaljungbybyggen, AB Ersättare för ombud 1997-01-01 -- 1997-12-31
Munkaljungbybyggen, AB Ersättare för ombud 1996-01-01 -- 1996-12-31
Munkaljungbybyggen, AB Ersättare för ombud 1995-01-01 -- 1995-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare 2013-01-01 -- 2014-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare 2012-01-01 -- 2012-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare 2011-01-01 -- 2011-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare 2009-01-01 -- 2009-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare 2008-01-01 -- 2008-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare 2007-01-01 -- 2007-12-31
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid Ledamot 2021-01-25 -- 2022-12-31
Pensionärsrådet Ledamot 2019-01-01 -- 2022-09-04
Räddningsnämnden Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Räddningsnämnden Ersättare 2002-03-25 -- 2002-12-31
Räddningsnämnden Ersättare 1995-01-01 -- 1997-01-20
Samhällsbyggnadsnämnden Ledamot 2018-12-17 -- 2021-01-25
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Ersättare 2018-12-17 -- 2021-04-27
Tekniska Nämnden Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Tekniska Nämnden Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Ängelholms Civilförsvarsförening Ledamot 2015-01-01 -- 2015-12-31
 
Uppdaterad 2023-12-10 23:00:34