Förtroendevald   Patrik Ohlsson (sd) <<
Adress  
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   patrik.ohlsson@sd.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
AB Ängelholmshem Ledamot 2019-01-01 -- 2020-03-30
AB Ängelholmslokaler Ledamot 2019-01-01 -- 2020-03-30
Familje- och Utbildningsnämnden Ersättare 2020-01-27 -- 2021-03-22
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 -- 2018-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Ny Nämndsorganisation Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktiges Fasta Beredning 2 Ledamot 2021-03-22 --
Kommunfullmäktiges Valberedning Ledamot 2018-10-10 --
Kommunfullmäktiges Valberedning Ledamot 2014-10-15 -- 2018-10-09
Kommunfullmäktiges Valberedning Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-14
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ombud 2019-01-01 --
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-16 --
Kommunstyrelsen Ledamot 2014-12-16 -- 2018-10-15
Kommunstyrelsen Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-15
Kommunstyrelsens Arbetsmarknadsutskott Ledamot 2018-12-17 --
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2018-12-17 --
Kommunstyrelsens Personalutskott Ledamot 2018-12-17 --
Kommunstyrelsens Samverkansutskott Ledamot 2018-12-17 --
Räddningsnämnden Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Socialnämnden Ersättare 2011-09-26 -- 2014-12-31
Styrgrupp för Utveckling av Den Politiska Organisationen Ledamot 2016-06-01 -- 2018-12-31
Valnämnden Ledamot 2018-12-17 --
Vänortskommittén Ledamot 2019-01-01 --
Ängelholms stadshus AB Ledamot 2020-10-26 --
 
Uppdaterad 2021-11-29 23:00:49