Förtroendevald   Christina Hanstål (m) <<
Adress   Körsbärsvägen 4
Co Adress  
Postadress   262 65 ÄNGELHOLM
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   070-824 41 86
Fax  
E-post   christinahanstal@hotmail.com
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 1:e v ordf 2018-12-17 --
Kommunstyrelsens utskott för Myndighetsutövning Ersättare 2018-11-01 --
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-16 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 --
 
Uppdaterad 2021-10-15 23:01:10