Förtroendevald   Yvonne Mollet-Bengtsson (s) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   0733-946 351
Fax  
E-post   mollet.bengtsson@gmail.com
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Nämnden för Omsorg och Stöd 2:e v ordf 2019-11-25 --
Nämnden för Omsorg och Stöds arbetsutskott 2:e v ordf 2020-01-21 --
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ersättare 2019-01-01 --
Kommunalförbundet Medelpunkten Ersättare 2019-11-25 --
Nämndemän, Helsingborgs Tingsrätt Ledamot 2020-01-01 --
 
Uppdaterad 2022-01-16 23:00:29