Förtroendevald   Lars Nyander (s) <<
Adress  
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete   0431-468075
Telefon mobil  
Fax  
E-post   lars.nyander@telia.com
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
AB Ängelholmshem 2:e v ordf 2020-03-30 -- 2020-12-31
AB Ängelholmslokaler 2:e v ordf 2020-03-30 -- 2021-01-01
Kommunstyrelsen 2:e v ordf 2018-10-16 --
Kommunstyrelsens Arbetsmarknadsutskott 2:e v ordf 2018-12-17 --
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2:e v ordf 2018-12-17 --
Kommunstyrelsens Personalutskott 2:e v ordf 2018-12-17 --
Kommunstyrelsens Samverkansutskott 2:e v ordf 2018-12-17 --
Kommunstyrelsens utskott för Myndighetsutövning 2:e v ordf 2018-11-01 --
Ängelholms stadshus AB 2:e v ordf 2020-10-26 --
Handikapprådet Ersättare 2007-01-01 -- 2008-12-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ersättare 2018-10-10 --
Kommunstyrelsen Ersättare 2012-04-23 -- 2012-12-17
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2013-01-16 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Stadsbyggnad Ersättare 2014-01-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Stadsbyggnad Ersättare 2013-01-16 -- 2013-12-31
Kultur- och Fritidsnämnden Ersättare 2009-01-01 -- 2010-12-31
Pensionärsrådet Ersättare 2019-01-01 --
Räddningsnämnden Ersättare 2012-08-27 -- 2012-12-17
Räddningsnämndens arbetsutskott Ersättare 2013-01-16 -- 2014-12-31
Rönneåkommittén Ersättare 2019-01-01 --
Styrgrupp för Utveckling av Den Politiska Organisationen Ersättare 2016-06-01 -- 2018-12-31
Inera AB, Ombud och Ersättare Ersättare för ombud 2020-04-01 --
Inera AB, Ombud och Ersättare Ersättare för ombud 2019-04-01 -- 2020-03-31
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ersättare för ombud 2019-01-01 --
Kommuninvest Ekonomisk Förening Ersättare för ombud 2019-01-01 --
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare för ombud 2019-04-01 -- 2020-04-01
Sydvatten, Ombud och Ersättare Ersättare för ombud 2020-05-06 --
Vegeåns vattenråd Ersättare för ombud 2015-09-25 -- 2018-01-19
AB Ängelholmslokaler Ersättare för revisor 2015-01-01 -- 2018-12-31
Bidrags- och Anläggningsutskottet Ledamot 2009-01-20 -- 2010-12-31
Handikapprådet Ledamot 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 -- 2018-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-14
Kommuninvest Ekonomisk Förening Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2012-12-17 -- 2014-12-15
Räddningsnämnden Ledamot 2012-12-17 -- 2014-12-31
Skåne Nordväst Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Vuxenutbildningsrådet Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Vänortskommittén Ledamot 2019-01-01 --
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ledamot 2016-01-01 -- 2016-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ledamot 2015-01-01 -- 2015-12-31
AB Ängelholmshem Ombud 2015-01-28 -- 2018-12-31
Arenabolaget Ombud 2016-01-01 -- 2016-12-31
Arenabolaget Ombud 2015-01-01 -- 2015-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ombud 2016-01-01 -- 2016-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ombud 2015-01-01 -- 2015-12-31
Sydvatten, Ombud och Ersättare Ombud 2016-01-01 -- 2016-12-31
Vegeåns vattenråd Ombud 2015-01-01 -- 2015-09-25
Kommunstyrelsen Ordförande 2014-12-16 -- 2018-10-15
 
Uppdaterad 2021-12-01 23:00:41