Nämnd   Kommunalförbundet av Media Skåne, Förbundsdirektionen
2006-01-01 -- 2006-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (1)
Namn Parti Uppdrag Ort
Liss Böcker (C) Ledamot
Ersättare (1)
Namn Parti Uppdrag Ort
Maja Bäckström (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2021-12-01 23:00:41