Förtroendevald   Liss Böcker (c) <<
Adress  
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   0722-187028
Fax  
E-post   liss.bocker@centerpartiet.se
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
INERA AB Ombud 2019-04-01 --
NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNINGSAKTIEBOLAG (NSR) Ombud 2019-04-01 --
NORDVÄSTSKÅNES KUSTVATTENKOMMITTÉ Ombud 2019-01-16 --
KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE, Förbundsmöten Ombud 2019-01-01 --
KOMMUNINVEST ekonomisk förening Ombud 2019-01-01 --
VÄNORTSKOMMITTÉN 1:e v ordf 2019-01-01 --
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSMARKNADSUTSKOTT 1:e v ordf 2018-12-17 --
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 1:e v ordf 2018-12-17 --
KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT 1:e v ordf 2018-12-17 --
KOMMUNSTYRELSENS SAMVERKANSUTSKOTT 1:e v ordf 2018-12-17 --
KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT FÖR MYNDIGHETSUTÖVNING 1:e v ordf 2018-11-01 --
KOMMUNSTYRELSEN 1:e v ordf 2018-10-16 --
KOMMUNFULLMÄKTIGE Ledamot 2018-10-15 --
 
Uppdaterad 2019-10-17 23:00:04