Förtroendevald   Liss Böcker (c) <<
Adress  
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   0722-187208
Fax  
E-post   liss.bocker@centerpartiet.se
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Ängelholms stadshus AB 1:e v ordf 2020-10-26 --
Inera AB, Ombud och Ersättare Ombud 2020-04-01 --
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ombud 2019-01-01 --
Kommuninvest Ekonomisk Förening Ombud 2019-01-01 --
Vänortskommittén 1:e v ordf 2019-01-01 --
Kommunstyrelsens Arbetsmarknadsutskott 1:e v ordf 2018-12-17 --
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1:e v ordf 2018-12-17 --
Kommunstyrelsens Personalutskott 1:e v ordf 2018-12-17 --
Kommunstyrelsens Samverkansutskott 1:e v ordf 2018-12-17 --
Kommunstyrelsens utskott för Myndighetsutövning 1:e v ordf 2018-11-01 --
Kommunstyrelsen 1:e v ordf 2018-10-16 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 --
 
Uppdaterad 2022-09-25 23:01:06