Förtroendevald   Liss Böcker (c) <<
Adress  
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   0722-187208
Fax  
E-post   liss.bocker@centerpartiet.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Ängelholms stadshus AB 1:e v ordf 2020-10-26 --
Inera AB, Ombud och Ersättare Ombud 2020-04-01 -- 2023-03-31
AB Ängelholmshem 1:e v ordf 2020-03-30 -- 2020-12-31
AB Ängelholmslokaler 1:e v ordf 2020-03-30 -- 2021-01-01
Inera AB, Ombud och Ersättare Ombud 2019-04-01 -- 2020-03-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ombud 2019-04-01 -- 2020-04-01
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ombud 2019-01-01 -- 2022-12-31
Kommuninvest Ekonomisk Förening Ombud 2019-01-01 -- 2022-12-31
Vänortskommittén 1:e v ordf 2019-01-01 -- 2022-12-31
Kommunstyrelsens Arbetsmarknadsutskott 1:e v ordf 2018-12-17 -- 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1:e v ordf 2018-12-17 -- 2022-12-31
Kommunstyrelsens Personalutskott 1:e v ordf 2018-12-17 -- 2022-12-31
Kommunstyrelsens Samverkansutskott 1:e v ordf 2018-12-17 -- 2022-12-31
Kommunstyrelsens utskott för Myndighetsutövning 1:e v ordf 2018-11-01 -- 2022-12-31
Kommunstyrelsen 1:e v ordf 2018-10-16 -- 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 -- 2022-10-14
Styrgrupp för Utveckling av Den Politiska Organisationen Ledamot 2016-06-01 -- 2018-12-31
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ersättare för ombud 2015-01-01 -- 2018-12-31
Vänortskommittén 1:e v ordf 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2014-12-16 -- 2018-10-15
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 -- 2018-10-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott Stadsbyggnad 1:e v ordf 2014-01-01 -- 2014-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ledamot 2014-01-01 -- 2014-12-31
Arenabolaget Ombud 2013-01-01 -- 2014-12-31
Arenabolaget Ombud 2012-01-02 -- 2012-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ledamot 2012-01-01 -- 2013-12-31
Arbetsmarknadsnämnden i Nordväst Ersättare 2011-04-01 -- 2014-12-31
Flygrådet, Ängelholm/helsingborgs Flygplats Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Medborgardialog Ordförande 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ombud 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommuninvest Ekonomisk Förening Ombud 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsen 1:e v ordf 2011-01-01 -- 2014-12-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1:e v ordf 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Stadsbyggnad 1:e v ordf 2011-01-01 -- 2013-12-31
Kommunstyrelsens Personalutskott Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Nordvästskånes Kustvattenkommitté Ersättare för ombud 2011-01-01 -- 2014-03-12
Räddningsnämnden 1:e v ordf 2011-01-01 -- 2014-12-31
Räddningsnämndens arbetsutskott 1:e v ordf 2011-01-01 -- 2014-12-31
Vegeåns vattenråd Ersättare för ombud 2011-01-01 -- 2014-03-12
Vuxenutbildningsrådet Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Vänortskommittén 1:e v ordf 2011-01-01 -- 2014-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ledamot 2011-01-01 -- 2011-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-14
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ombud 2010-01-01 -- 2010-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ombud 2009-01-01 -- 2009-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ombud 2008-01-01 -- 2008-12-31
Beredning Kommunrevisorerna Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ombud 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommuninvest Ekonomisk Förening Ombud 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Krisledningsnämnden Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Pensionärsrådet Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Räddningsnämnden Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Räddningsnämndens arbetsutskott Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Stiftelsen Ängelholms Skollovskolonifond Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Vänortskommittén Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ombud 2007-01-01 -- 2008-01-01
Kommunfullmäktige 1:e v ordf 2006-11-01 -- 2010-10-31
Kommunfullmäktiges Valberedning 1:e v ordf 2006-11-01 -- 2010-10-31
Kommunalförbundet av Media Skåne, Förbundsdirektionen Ledamot 2006-03-15 -- 2006-12-31
Vuxenutbildningsrådet Ordförande 2006-02-23 -- 2006-12-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ersättare 2003-01-01 -- 2006-10-31
Vänortskommittén Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2002-11-01 -- 2006-10-31
Kommunfullmäktige Ersättare 1998-11-01 -- 2002-10-31
 
Uppdaterad 2024-07-18 23:00:21