Nämnd   Kommunfullmäktiges Valberedning
2003-01-01 -- 2006-10-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Ingvar Eriksson (M) Ordförande
Margaretha Johnsson (C) 1:e v ordf
Ebbe Nilsson (S) 2:e v ordf
Gun Bexell (M) Ledamot
Ola Carlsson (M) Ledamot
Kjell Öfverberg (M) Ledamot
Lennart Nilsson (C) Ledamot
Anders Malm (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Katarina Nilsson (KD) Ledamot ÄNGELHOLM
Bertil Nordström (SPI) Ledamot
BrittMarie Hansson (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Lars-Olle Tuvesson (S) Ledamot
Hans Wahlgren (V) Ledamot
Ersättare (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Yngve Agnros (KD) Ersättare
Sven Bergman (C) Ersättare ÄNGELHOLM
Liss Böcker (C) Ersättare
Kerstin Engle (S) Ersättare
Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Ersättare ÄNGELHOLM
Gunilla Hildestrand (KD) Ersättare ÄNGELHOLM
Göte Johansson (SPI) Ersättare
Elinor Karlsson (M) Ersättare
Birgitta Olsson (M) Ersättare
Bertil Påhlsson (M) Ersättare
Ursula Rohrmüller (V) Ersättare
Bengt Sävström (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Eiwor Zetterlund (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-06-19 23:00:34