Förtroendevald   Lennart Nilsson (c) <<
Adress  
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   Lennart.Nilsson@pol.engelholm.se
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
AB Ängelholmshem 1:e v ordf 2020-12-31 --
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare 2020-05-06 --
Bjäre Kraft, Ekonomisk Förening Ledamot 2019-01-01 --
Valnämnden Ledamot 2018-12-17 --
Kommunstyrelsens utskott för Myndighetsutövning Ersättare 2018-11-01 --
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-10-16 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 --
 
Uppdaterad 2022-10-05 23:01:30