Förtroendevald   Lennart Nilsson (c) <<
Adress  
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   Lennart.Nilsson@pol.engelholm.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
AB Ängelholmshem 1:e v ordf 2020-12-31 --
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare 2020-05-06 --
Bjäre Kraft, Ekonomisk Förening Ledamot 2019-01-01 --
Valnämnden Ledamot 2018-12-17 --
Kommunstyrelsens utskott för Myndighetsutövning Ersättare 2018-11-01 --
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-10-16 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 --
Vegeåns fiskevårdsområdesförening (FVOF) Ledamot 2017-06-21 -- 2018-01-19
Vegeåns vattenråd Ledamot 2017-06-21 -- 2018-01-19
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare 2016-01-01 -- 2016-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare 2015-01-01 -- 2015-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2014-12-16 -- 2018-10-15
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 -- 2018-10-14
Kommunfullmäktiges Valberedning Ersättare 2014-10-15 -- 2018-10-09
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare 2013-01-01 -- 2014-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare 2012-01-01 -- 2012-12-31
Flygrådet, Ängelholm/helsingborgs Flygplats Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Ny Nämndsorganisation Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ersättare för ombud 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-15
Kommunstyrelsens Personalutskott 1:e v ordf 2011-01-01 -- 2014-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare 2011-01-01 -- 2011-12-31
Räddningsnämnden Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-14
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare 2009-01-01 -- 2009-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsens Personalutskott 1:e v ordf 2007-01-01 -- 2010-12-31
Räddningsnämnden Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Krisledningsnämnden Ledamot 2003-06-23 -- 2003-09-29
Kommunalförbundet av Media Skåne, Förbundsdirektionen Ledamot 2003-01-01 -- 2003-09-17
Kommunfullmäktiges Valberedning Ledamot 2003-01-01 -- 2006-10-31
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ombud 2003-01-01 -- 2003-09-29
Kommuninvest Ekonomisk Förening Ombud 2003-01-01 -- 2003-09-17
Kommunstyrelsen Ledamot 2003-01-01 -- 2003-09-29
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2003-01-01 -- 2003-09-17
Nsr - Samarbetsdelegationen för Miljöfarligt Avfall Ersättare 2003-01-01 -- 2003-09-17
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare 2003-01-01 -- 2003-09-17
Räddningsnämnden Ledamot 2003-01-01 -- 2003-09-29
Räddningsnämndens arbetsutskott Ledamot 2003-01-01 -- 2003-09-17
Stiftelsen Ängelholms Skollovskolonifond Ledamot 2003-01-01 -- 2003-09-17
Vuxenutbildningsrådet Ordförande 2003-01-01 -- 2003-09-11
Kommunfullmäktige Ledamot 2002-11-01 -- 2006-10-31
Nsr - Samarbetsdelegationen för Miljöfarligt Avfall Ersättare 2002-01-01 -- 2002-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare 2002-01-01 -- 2002-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ledamot 2002-01-01 -- 2002-12-31
Nsr - Samarbetsdelegationen för Miljöfarligt Avfall Ersättare 2001-01-01 -- 2001-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare 2001-01-01 -- 2001-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ledamot 2001-01-01 -- 2001-12-31
Vegeåns vattenråd Ledamot 2000-01-19 -- 2002-12-31
Nsr - Samarbetsdelegationen för Miljöfarligt Avfall Ersättare 2000-01-01 -- 2000-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare 2000-01-01 -- 2000-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ledamot 2000-01-01 -- 2000-12-31
Flygrådet, Ängelholm/helsingborgs Flygplats Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ombud 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunstyrelsen 1:e v ordf 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1:e v ordf 1999-01-01 -- 2002-12-31
Nordvästskånes Kustvattenkommitté Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Nsr - Samarbetsdelegationen för Miljöfarligt Avfall Ersättare 1999-01-01 -- 1999-12-31
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag Ersättare 1999-01-01 -- 1999-12-31
Pensionärsrådet Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Räddningsnämnden 1:e v ordf 1999-01-01 -- 2002-12-31
Räddningsnämndens arbetsutskott 1:e v ordf 1999-01-01 -- 2002-12-31
Tekniska Nämnden 1:e v ordf 1999-01-01 -- 2002-12-31
Ängelholms Energi AB Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Ängelholms Energiförsäljning AB Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ledamot 1999-01-01 -- 1999-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1998-11-01 -- 2002-10-31
Ängelholms Näringsliv AB - Änab Ledamot 1998-02-18 -- 1998-12-31
Räddningsnämnden 1:e v ordf 1997-12-15 -- 1998-12-31
Räddningsnämndens arbetsutskott 1:e v ordf 1997-12-15 -- 1998-12-31
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ombud 1997-01-01 -- 1998-12-31
Nordvästskånes Kustvattenkommitté Ledamot 1996-09-18 -- 1998-12-31
Kommunstyrelsen 1:e v ordf 1996-07-01 -- 1998-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1:e v ordf 1996-07-01 -- 1998-12-31
Tekniska Nämnden 1:e v ordf 1996-07-01 -- 1998-12-31
Ängelholms Energiförsäljning AB Ersättare 1996-01-22 -- 1998-12-31
Flygrådet, Ängelholm/helsingborgs Flygplats Ledamot 1995-01-01 -- 1998-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 1995-01-01 -- 1996-06-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 1995-01-01 -- 1996-06-30
Pensionärsrådet Ledamot 1995-01-01 -- 1998-12-31
Räddningsnämnden Ledamot 1995-01-01 -- 1997-12-15
Räddningsnämndens arbetsutskott Ersättare 1995-01-01 -- 1997-12-15
Tekniska Nämnden Ersättare 1995-01-01 -- 1996-06-30
Ängelholms Energi AB Ersättare 1995-01-01 -- 1998-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1994-11-01 -- 1998-10-31
Kommunfullmäktiges Valberedning Ersättare 1992-01-01 -- 1994-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 1992-01-01 -- 1994-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 1992-01-01 -- 1994-12-31
Räddningsnämnden Ledamot 1992-01-01 -- 1994-12-31
Räddningsnämndens arbetsutskott Ledamot 1992-01-01 -- 1994-12-31
Tekniska Nämnden Ledamot 1992-01-01 -- 1994-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1991-11-01 -- 1994-10-31
Kommunstyrelsen Ersättare 1989-01-01 -- 1991-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1988-11-01 -- 1991-10-31
 
Uppdaterad 2022-08-10 23:00:24