Nämnd   Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag
2015-01-01 -- 2015-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Christer Hansson (S) Ledamot MUNKA-LJUNGBY
Robin Holmberg (M) Ledamot
Lars Nyander (S) Ombud
Ersättare (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Carl-Axel Andersson (-) Ersättare
Lennart Nilsson (C) Ersättare
Lennart Engström (KD) Ersättare för ombud
 
Uppdaterad 2024-07-18 23:00:21