Nämnd   Tekniska Nämnden
1992-01-01 -- 1994-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Else Ekblom (M) Ordförande
Ingmar Larsson (C) 1:e v ordf
Lars Gustafson (S) 2:e v ordf
Ulf Inger (M) Ledamot
Lennart Nilsson (C) Ledamot
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Eric Hägelmark (L) Ersättare
Ebbe Nilsson (S) Ersättare
Arne Rexmark (M) Ersättare
Lennart Svensson (C) Ersättare
Anita Vidner (M) Ersättare
 
Uppdaterad 2021-12-01 23:00:41