Nämnd   Kommuninvest Ekonomisk Förening
2003-01-01 -- 2006-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (2)
Namn Parti Uppdrag Ort
Hans Wallmark (M) Ledamot
Gordon Lennartsson (C) Ombud
Ersättare (1)
Namn Parti Uppdrag Ort
Lennart Engström (KD) Ersättare för ombud
 
Uppdaterad 2023-06-07 23:01:59