Nämnd   Kommunfullmäktiges Valberedning
2014-10-15 -- 2018-10-09 <<
Ordinarie ledamöter (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Bengt Sävström (S) Ordförande ÄNGELHOLM
Sven-Ingvar Borgquist (M) 1:e v ordf
Jim Brithén (EP) Ledamot
Karl-Otto Rosenqvist (MP) Ledamot VEJBYSTRAND
Sven Bergman (C) Ledamot ÄNGELHOLM
Patrik Ohlsson (SD) Ledamot
Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Ledamot ÄNGELHOLM
Lennart Engström (KD) Ledamot
Ersättare (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Vakant (MP) Ersättare
Vakant (EP) Ersättare
Robin Holmberg (M) Ersättare
Arne Jönsson (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Eva Kullenberg (L) Ersättare ÄNGELHOLM
Lennart Nilsson (C) Ersättare
Linda Persson (KD) Ersättare
Johan Wifralius (SD) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-06-20 23:00:08