Nämnd   Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Ny Nämndsorganisation
2011-01-01 -- 2014-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Robin Holmberg (M) Ordförande
BrittMarie Hansson (S) 1:e v ordf ÄNGELHOLM
Lennart Nilsson (C) Ledamot
Henrik Bengtsson (L) Ledamot
Lennart Engström (KD) Ledamot
Malin Jönsson (MP) Ledamot ÄNGELHOLM
Claes Svensson (EP) Ledamot VEJBYSTRAND
Patrik Ohlsson (SD) Ledamot
Ersättare (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Stig Andersson (EP) Ersättare MUNKA-LJUNGBY
Lars Goedecke (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Christer Hansson (S) Ersättare MUNKA-LJUNGBY
Eva Kullenberg (L) Ersättare ÄNGELHOLM
Göran Larsson (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Katarina Nilsson (KD) Ersättare ÄNGELHOLM
Carin Olsson (C) Ersättare
Johan Wifralius (SD) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-06-22 23:00:14