Nämnd   Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Ny Nämndsorganisation
2011-01-01 -- 2014-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Claes Svensson (EP) Ledamot VEJBYSTRAND
Patrik Ohlsson (SD) Ledamot
Lennart Nilsson (C) Ledamot
Malin Jönsson (MP) Ledamot ÄNGELHOLM
Robin Holmberg (M) Ordförande
BrittMarie Hansson (S) 1:e v ordf ÄNGELHOLM
Lennart Engström (KD) Ledamot
Henrik Bengtsson (L) Ledamot
Ersättare (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Johan Wifralius (SD) Ersättare
Carin Olsson (C) Ersättare
Katarina Nilsson (KD) Ersättare ÄNGELHOLM
Göran Larsson (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Eva Kullenberg (L) Ersättare ÄNGELHOLM
Christer Hansson (S) Ersättare MUNKA-LJUNGBY
Lars Goedecke (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Stig Andersson (EP) Ersättare MUNKA-LJUNGBY
 
Uppdaterad 2022-06-30 23:01:31