Nämnd   Kommunstyrelsens utskott för Myndighetsutövning
2018-11-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Robin Holmberg (M) Ordförande
Liss Böcker (C) 1:e v ordf
Lars Nyander (S) 2:e v ordf
Ersättare (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Christina Hanstål (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Fanny Krumlinde Handreck (S) Ersättare
Lennart Nilsson (C) Ersättare
 
Uppdaterad 2023-09-28 23:01:40