Förtroendevald   Christina Hanstål (m) <<
Adress   Körsbärsvägen 4
Co Adress  
Postadress   262 65 ÄNGELHOLM
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   070-824 41 86
Fax  
E-post   CHRISTINA.HANSTAL@pol.engelholm.se
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid 1:e v ordf 2018-12-17 --
Kommunstyrelsens utskott för Myndighetsutövning Ersättare 2018-11-01 --
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-16 --
 
Uppdaterad 2022-12-05 23:01:14