Nämnd   Räddningsnämnden
2003-01-01 -- 2006-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Åsa Herbst (M) Ordförande ÄNGELHOLM
Lennart Engström (KD) 1:e v ordf
BrittMarie Hansson (S) 2:e v ordf ÄNGELHOLM
Bo Lager (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Rune Johansson (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Gun Bexell (M) Ledamot
Jan-Olof Sewring (M) Ledamot
Ola Carlsson (M) Ledamot
Gordon Lennartsson (C) Ledamot
Sven Bergman (C) Ledamot ÄNGELHOLM
Ebbe Nilsson (S) Ledamot
Bengt Sävström (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Lars-Olle Tuvesson (S) Ledamot
Ersättare (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Sven-Ingvar Borgquist (M) Ersättare
Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Ersättare ÄNGELHOLM
Christer Hansson (S) Ersättare MUNKA-LJUNGBY
Per Hansson (C) Ersättare
Håkan Ivarsson (M) Ersättare
Tommy Jönsson (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Göran Larsson (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Marie Ljung (M) Ersättare
Anders Malm (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Rune Malmborg (KD) Ersättare ÄNGELHOLM
Bertil Nordström (SPI) Ersättare
Ursula Rohrmüller (V) Ersättare
Eiwor Zetterlund (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-07-19 23:00:51