Nämnd   Räddningsnämnden
2003-01-01 -- 2006-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Sven Bergman (C) Ledamot ÄNGELHOLM
Gordon Lennartsson (C) Ledamot
Lennart Engström (KD) 1:e v ordf
Jan-Olof Sewring (M) Ledamot
Åsa Herbst (M) Ordförande ÄNGELHOLM
Gun Bexell (M) Ledamot
Rune Johansson (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Bo Lager (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Ola Carlsson (M) Ledamot
Ebbe Nilsson (S) Ledamot
Lars-Olle Tuvesson (S) Ledamot
BrittMarie Hansson (S) 2:e v ordf ÄNGELHOLM
Bengt Sävström (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Ersättare (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Per Hansson (C) Ersättare
Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Ersättare ÄNGELHOLM
Rune Malmborg (KD) Ersättare ÄNGELHOLM
Göran Larsson (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Håkan Ivarsson (M) Ersättare
Sven-Ingvar Borgquist (M) Ersättare
Marie Ljung (M) Ersättare
Anders Malm (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Christer Hansson (S) Ersättare MUNKA-LJUNGBY
Eiwor Zetterlund (S) Ersättare
Tommy Jönsson (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Bertil Nordström (SPI) Ersättare
Ursula Rohrmüller (V) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-02-22 23:00:55