Nämnd   Räddningsnämnden
2003-01-01 -- 2006-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Åsa Herbst (M) Ordförande ÄNGELHOLM
Lennart Engström (KD) 1:e v ordf
BrittMarie Hansson (S) 2:e v ordf ÄNGELHOLM
Bengt Sävström (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Jan-Olof Sewring (M) Ledamot
Sven Bergman (C) Ledamot ÄNGELHOLM
Ebbe Nilsson (S) Ledamot
Gun Bexell (M) Ledamot
Rune Johansson (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Bo Lager (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Lars-Olle Tuvesson (S) Ledamot
Ola Carlsson (M) Ledamot
Gordon Lennartsson (C) Ledamot
Ersättare (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Per Hansson (C) Ersättare
Bertil Nordström (SPI) Ersättare
Eiwor Zetterlund (S) Ersättare
Göran Larsson (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Rune Malmborg (KD) Ersättare ÄNGELHOLM
Tommy Jönsson (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Anders Malm (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Ersättare ÄNGELHOLM
Ursula Rohrmüller (V) Ersättare
Håkan Ivarsson (M) Ersättare
Christer Hansson (S) Ersättare MUNKA-LJUNGBY
Sven-Ingvar Borgquist (M) Ersättare
Marie Ljung (M) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-02-22 23:00:55