Nämnd   Tekniska Nämnden
1999-01-01 -- 2002-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Hans Wallmark (M) Ordförande
Lennart Nilsson (C) 1:e v ordf
Lars Gustafson (S) 2:e v ordf
Rune Johansson (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Lennart Engström (KD) Ledamot
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Lennart Fridh (L) Ersättare
Ebbe Nilsson (S) Ersättare
Bertil Påhlsson (M) Ersättare
Stig Sundin (M) Ersättare
Anita Vidner (M) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-07-18 23:00:21