Nämnd   Vänortskommittén
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Elisabeth Kullenberg (M) Ordförande
Liss Böcker (C) 1:e v ordf
Wiveca Britzén (M) Ledamot
Lars Nyander (S) Ledamot
Charlotte Engblom-Carlsson (L) Ledamot
Patrik Ohlsson (SD) Ledamot
Ersättare (0)
Namn Parti Uppdrag Ort
 
Uppdaterad 2024-07-23 23:00:10