Förtroendevald   Charlotte Engblom-Carlsson (l) <<
Adress  
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   charlotte.engblom@liberalerna.se
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ombud 2019-01-01 --
Vänortskommittén Ledamot 2019-01-01 --
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid Ordförande 2018-12-17 --
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-10-16 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 --
Kommunfullmäktiges Valberedning Ersättare 2018-10-10 --
 
Uppdaterad 2021-10-16 23:00:48