Förtroendevald   Charlotte Engblom-Carlsson (l) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten Ombud 2019-01-01 -- 2022-12-31
Vänortskommittén Ledamot 2019-01-01 -- 2022-12-31
Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid Ordförande 2018-12-17 -- 2022-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-10-16 -- 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 -- 2022-10-14
Kommunfullmäktiges Valberedning Ersättare 2018-10-10 -- 2022-10-14
Styrgrupp för Utveckling av Den Politiska Organisationen Ledamot 2016-06-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Beredning för Kultur, Idrott och Fritid Ordförande 2016-01-01 -- 2018-06-18
Kommunfullmäktigeberedning - Tillfällig Beredning för Skydd och Bevarande av Äng Ersättare 2015-01-26 -- 2015-10-31
Kommunfullmäktige Beredning för Kultur, Idrott och Fritid Ordförande 2015-01-01 -- 2015-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2014-10-15 -- 2018-10-14
Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Medborgardialog Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Konstkommitté Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kultur- och Fritidsnämnden 1:e v ordf 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kultur- och Ungdomsutskottet Ordförande 2011-01-01 -- 2014-12-31
 
Uppdaterad 2024-04-21 23:00:31