Nämnd   Kultur- och Fritidsnämnden
2011-01-01 -- 2014-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Tomas Fjellner (M) Ordförande ÄNGELHOLM
Charlotte Engblom-Carlsson (L) 1:e v ordf
Eva-Lena Lindell (S) 2:e v ordf
Paul Hanstål (M) Ledamot
Viviann Nilsson (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Anders Källström (M) Ledamot STRÖVELSTORP
Petra Oddson (KD) Ledamot
Malin Jönsson (MP) Ledamot ÄNGELHOLM
Bodil Nilsson (S) Ledamot
Eric Sahlvall (L) Ledamot
Peter Andersson (EP) Ledamot STRÖVELSTORP
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Bengt Bengtson (S) Ersättare
Karin Bergström (S) Ersättare
Lars G Fällman (M) Ersättare MUNKA LJUNGBY
Siri Johansson (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Martin Märgelbrink (L) Ersättare ÄNGELHOLM
Kitty Olofsson (S) Ersättare MUNKA-LJUNGBY
Emmely Persson (KD) Ersättare
Christian Rydell (C) Ersättare
Susanne Törnkvist (M) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-05-27 23:00:46