Förtroendevald   Eva-Lena Lindell (s) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   0431.430917@telia.com
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Nämnden för Omsorg och Stöd Ledamot 2021-09-27 --
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 1:e v ordf 2021-03-23 --
Familje- och Utbildningsnämnden Ledamot 2018-12-17 --
 
Uppdaterad 2022-12-05 23:01:14