Förtroendevald   Eva-Lena Lindell (s) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Nämnden för Omsorg och Stöd Ledamot 2021-09-27 -- 2022-12-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 1:e v ordf 2021-03-23 -- 2022-12-31
Nämnden för Omsorg och Stöd Ersättare 2021-03-22 -- 2021-09-27
Nämnden för Omsorg och Stöd Ersättare 2020-10-20 -- 2020-10-20
Nämndemän, Helsingborgs Tingsrätt Ledamot 2020-01-01 -- 2020-01-10
Kommunfullmäktige Ersättare 2019-09-30 -- 2022-10-14
Familje- och Utbildningsnämnden Ersättare 2018-12-17 -- 2020-11-30
Familje- och Utbildningsnämnden Ledamot 2018-12-17 -- 2022-12-31
Nämnden för Omsorg och Stöd Ersättare 2018-12-17 -- 2021-03-22
Överförmyndarnämnden Personlig ersättare 2016-04-25 -- 2018-12-16
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsbyggnad Ledamot 2016-01-01 -- 2016-03-31
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsbyggnad Ledamot 2015-01-01 -- 2015-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 -- 2018-10-14
Bidrags- och Anläggningsutskottet Ledamot 2014-02-04 -- 2014-12-31
Kultur- och Fritidsnämnden 2:e v ordf 2014-01-27 -- 2014-12-31
Kultur- och Fritidsnämnden Ledamot 2013-09-30 -- 2014-01-27
Kommunfullmäktige Ledamot 2012-09-13 -- 2014-10-14
Bidrags- och Anläggningsutskottet Ersättare 2011-01-01 -- 2014-02-04
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kultur- och Fritidsnämnden Ersättare 2011-01-01 -- 2013-09-30
Kommunfullmäktige Ersättare 2010-11-01 -- 2012-09-13
Bidrags- och Anläggningsutskottet Ledamot 2009-01-20 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2009-01-08 -- 2010-10-31
Kultur- och Fritidsnämnden Ersättare 2009-01-01 -- 2010-12-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2003-04-09 -- 2006-10-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2000-04-03 -- 2002-10-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ledamot 1995-01-01 -- 1998-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 1994-11-01 -- 1998-10-31
 
Uppdaterad 2024-07-12 23:00:50