Nämnd   Kultur- och Fritidsnämnden
2009-01-01 -- 2010-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Birgitta Olsson (M) Ordförande
Gunilla Hildestrand (KD) 1:e v ordf ÄNGELHOLM
Susanne Jönsson (S) 2:e v ordf ÄNGELHOLM
Sten Söderlindh (M) Ledamot
Charlotta Greiff (M) Ledamot
Paul Hanstål (M) Ledamot
Barbro Orsmark (C) Ledamot
Anders Källström (M) Ledamot STRÖVELSTORP
Martin Märgelbrink (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Lars Karlsson (S) Ledamot
Hamide Vllasa (S) Ledamot
Ersättare (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Gunnel Aidemark (L) Ersättare ÄNGELHOLM
Sanija Celay (KD) Ersättare
Cornelis Huisman (M) Ersättare
Kjell Klackenstam (M) Ersättare
Wolfgang Kristensson (S) Ersättare
Max Lennartsson (M) Ersättare
Eva-Lena Lindell (S) Ersättare
Anders Nilsson (M) Ersättare
Viviann Nilsson (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Lars Nyander (S) Ersättare
Gunilla Persson (C) Ersättare VEJBYSTRAND
 
Uppdaterad 2024-05-27 23:00:46