Förtroendevald   Cornelis Huisman (m) <<
Adress  
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad   0431-14330
Telefon arbete  
Telefon mobil   0705-202710
Fax  
E-post   huismanconsulting@telia.com
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Valnämnden 1:e v ordf 2021-01-25 --
Kommunfullmäktiges Fasta Beredning 1 Ordförande 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 --
 
Uppdaterad 2021-05-07 23:01:02