Förtroendevald   Cornelis Huisman (m) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Valnämnden 1:e v ordf 2021-01-25 -- 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2020-11-03 -- 2022-10-14
Kommunfullmäktiges Fasta Beredning 1 Ordförande 2019-01-01 -- 2022-12-31
Kommunfullmäktige Beredning för Omsorg Ledamot 2018-10-29 -- 2018-10-29
Kommunfullmäktige Beredning för Omsorg Ledamot 2018-10-29 -- 2018-10-29
Kommunfullmäktige Beredning för Omsorg Ledamot 2018-10-29 -- 2018-10-29
Kommunfullmäktigeberedning för Lärande Ledamot 2018-10-29 -- 2018-10-29
Kommunfullmäktigeberedning för Lärande Ledamot 2018-10-29 -- 2018-10-29
Kommunfullmäktigeberedning för Lärande Ledamot 2018-10-29 -- 2018-10-29
Kommunfullmäktige 2:e v ordf 2018-10-15 -- 2018-10-15
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 -- 2018-10-15
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 -- 2018-10-15
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 -- 2020-11-03
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-02-26 -- 2018-10-14
Ängelholms Hembygdsförening Ledamot 2018-02-26 -- 2018-03-26
Kommunfullmäktige Ersättare 2017-05-10 -- 2017-06-19
Valnämnden Ersättare 2017-03-28 -- 2017-04-24
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsutveckling 2:e v ordf 2017-03-27 -- 2017-04-24
Myndighetsnämnden Ersättare 2017-02-27 -- 2017-04-24
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsutveckling Ledamot 2016-12-12 -- 2017-01-30
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsutveckling Ledamot 2016-12-12 -- 2017-01-30
Myndighetsnämnden Ersättare 2016-12-12 -- 2016-12-12
Kommunfullmäktige Ersättare 2016-11-28 -- 2016-12-15
Myndighetsnämnden Ledamot 2016-11-28 -- 2016-12-12
Borgerliga Vigselförrättare/partnerskapsförättare Vigselförrättare 2016-08-29 -- 2016-08-29
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsutveckling Ledamot 2016-04-25 -- 2016-05-30
Borgerliga Vigselförrättare/partnerskapsförättare Vigselförrättare 2016-04-18 -- 2016-04-18
Kommunfullmäktige Beredning för Omsorg Ledamot 2016-04-01 -- 2016-04-01
Kommunfullmäktige Beredning för Omsorg Ledamot 2016-04-01 -- 2016-04-01
Kommunfullmäktige Beredning för Omsorg Ledamot 2016-04-01 -- 2016-04-01
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsbyggnad Ledamot 2016-03-21 -- 2016-04-25
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsbyggnad Ledamot 2016-03-21 -- 2016-04-01
Välfärdsnämnden Ersättare 2016-03-21 -- 2016-04-25
Kommunfullmäktigeberedning för Lärande Ledamot 2016-01-29 -- 2018-10-29
Kommunfullmäktige Ledamot 2016-01-25 -- 2016-02-18
Kommunstyrelsen Ersättare 2016-01-25 -- 2016-03-21
Kommunfullmäktige Beredning för Omsorg Ersättare 2016-01-01 -- 2016-03-31
Nämndemän, Helsingborgs Tingsrätt Ledamot 2016-01-01 -- 2016-01-01
Kommunfullmäktige Ledamot 2015-10-26 -- 2015-11-10
Nämndemän, Helsingborgs Tingsrätt Ledamot 2015-10-26 -- 2015-12-31
AB Ängelholmshem Lekmannarevisor 2015-09-21 -- 2016-01-25
AB Ängelholmslokaler Revisor 2015-09-21 -- 2016-01-25
Kommunrevisionen Ledamot 2015-09-21 -- 2016-01-25
Ängelholms Hembygdsförening Revisor 2015-09-21 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2015-08-24 -- 2015-09-08
Kommunfullmäktige Beredning för Omsorg Ersättare 2015-08-24 -- 2015-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2015-05-25 -- 2015-06-10
Myndighetsnämnden Ersättare 2015-05-25 -- 2015-06-22
Kommunfullmäktige Ersättare 2015-04-27 -- 2015-05-10
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsbyggnad Ersättare 2015-03-23 -- 2015-05-25
Kommunfullmäktige 2:e v ordf 2015-01-19 -- 2015-02-23
Borgerliga Vigselförrättare/partnerskapsförättare Vigselförrättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktigeberedning för Lärande Ledamot 2015-01-01 -- 2015-12-31
Myndighetsnämnden Ersättare 2015-01-01 -- 2015-01-26
Ombud för de Som Inte Tillhör Svenska Kyrkan Ombud 2015-01-01 -- 2018-12-31
Ängelholms Hembygdsförening Ledamot 2015-01-01 -- 2018-02-26
Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Medborgardialog Ersättare 2014-01-27 -- 2014-02-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande 2014-01-27 -- 2014-02-12
Räddningsnämndens arbetsutskott Ordförande 2014-01-27 -- 2014-02-12
Socialnämnden Ersättare 2013-11-25 -- 2013-12-16
Ängelholms Hembygdsförening Ledamot 2013-02-25 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2012-08-27 -- 2012-09-13
Socialnämnden Ledamot 2012-01-30 -- 2012-08-27
Socialnämnden 1:e v ordf 2012-01-30 -- 2012-01-30
Miljönämnden Ersättare 2011-04-18 -- 2011-04-18
Borgerliga Vigselförrättare/partnerskapsförättare Vigselförrättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2010-11-01 -- 2014-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-08-23 -- 2010-10-31
Kultur- och Fritidsnämnden Ersättare 2010-08-23 -- 2010-12-31
Kultur- och Fritidsnämnden Ledamot 2010-08-23 -- 2010-08-23
Borgerliga Vigselförrättare/partnerskapsförättare Vigselförrättare 2010-07-20 -- 2010-12-31
Tekniska Nämnden Ersättare 2009-05-25 -- 2009-06-22
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Ledamot 2008-12-31 -- 2009-01-20
Kommunfullmäktige Ledamot 2008-08-25 -- 2008-09-16
Kommunfullmäktiges Valberedning Ersättare 2008-08-25 -- 2008-08-25
Kommunfullmäktige Ersättare 2008-05-26 -- 2008-06-17
Häradsdomare Gustaf Anderssons Stiftelse Ledamot 2007-05-15 -- 2007-06-13
Kommunfullmäktige Ersättare 2007-05-15 -- 2007-07-06
Socialnämnden Ledamot 2007-05-15 -- 2007-06-25
Socialnämndens arbetsutskott Ersättare 2007-05-15 -- 2007-08-14
Byggnadsnämnden Ledamot 2007-04-05 -- 2007-06-25
Borgerliga Vigselförrättare/partnerskapsförättare Vigselförrättare 2007-01-01 -- 2010-07-20
 
Uppdaterad 2024-06-20 23:00:08