Nämnd   Kommunfullmäktigeberedning för Lärande
2015-01-01 -- 2015-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Emma Yngvesson (S) Ordförande VEJBYSTRAND
Måns Irhammar (SD) 1:e v ordf
Linda Böcker Åkerman (C) 2:e v ordf
Susanne Brodin-Ahlberg (S) Ledamot
Albana Veseli (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Ulrika Rosqvist-Lindahl (EP) Ledamot
Anna Lonningen (MP) Ledamot
Henrik Bengtsson (L) Ledamot
Cornelis Huisman (M) Ledamot
Patrik Lundgren (M) Ledamot
Hasse Persson (M) Ledamot MUNKA LJUNGBY
Rune Malmborg (KD) Ledamot ÄNGELHOLM
Jason Roth (-) Ledamot
Ersättare (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Muhamet Gashi (M) Ersättare ÄNGELHOLM
BrittMarie Hansson (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Birgitta Hellstam (MP) Ersättare ÄNGELHOLM
Erika Lennartsson (C) Ersättare
Charlotte Långberg (M) Ersättare
Inger Rengstedt (EP) Ersättare
Björn Vallin (L) Ersättare ÄNGELHOLM
Cecilia Christensen (TJM) Tjänsteman
Sergio Garay (TJM) Tjänsteman
Lars Johansson (TJM) Tjänsteman
Åsa Larsson (M) Tjänsteman ÄNGELHOLM
Ulla Magnusson (MP) Tjänsteman
Bengt-Ove Ohlsson (TJM) Tjänsteman
 
Uppdaterad 2024-07-14 23:00:11