Nämnd   Kommunfullmäktigeberedning för Lärande
2015-01-01 -- 2015-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Emma Yngvesson (S) Ordförande VEJBYSTRAND
Albana Veseli (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Jason Roth (-) Ledamot
Ulrika Rosqvist-Lindahl (EP) Ledamot
Hasse Persson (M) Ledamot MUNKA LJUNGBY
Rune Malmborg (KD) Ledamot ÄNGELHOLM
Patrik Lundgren (M) Ledamot
Anna Lonningen (MP) Ledamot
Måns Irhammar (SD) 1:e v ordf
Cornelis Huisman (M) Ledamot
Linda Böcker Åkerman (C) 2:e v ordf
Susanne Brodin-Ahlberg (S) Ledamot
Henrik Bengtsson (L) Ledamot
Ersättare (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Björn Vallin (L) Ersättare ÄNGELHOLM
Inger Rengstedt (EP) Ersättare
Bengt-Ove Ohlsson (TJM) Tjänsteman
Ulla Magnusson (MP) Tjänsteman
Charlotte Långberg (M) Ersättare
Erika Lennartsson (C) Ersättare
Åsa Larsson (M) Tjänsteman ÄNGELHOLM
Lars Johansson (TJM) Tjänsteman
Birgitta Hellstam (MP) Ersättare ÄNGELHOLM
BrittMarie Hansson (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Muhamet Gashi (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Sergio Garay (TJM) Tjänsteman
Cecilia Christensen (TJM) Tjänsteman
 
Uppdaterad 2022-01-24 23:00:37