Nämnd   Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
2007-01-01 -- 2010-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (12)
Namn Parti Uppdrag Ort
Jan-Olof Sewring (M) Ordförande
Linda Persson (KD) Ledamot
Torgny Bergström (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Emma Yngvesson (S) Ledamot VEJBYSTRAND
Birgitta Olsson (M) Ledamot
Inger Crona Persson (C) Ledamot
Göran Larsson (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Marie-Louise Stensson (OPOL) Ledamot
Ann-Margret Andersson (OPOL) Ledamot
Kristian Mortensen (OPOL) Ledamot
Eva-Lena Lindell (S) Ledamot
Birgit Persson (OPOL) Ledamot
Ersättare (12)
Namn Parti Uppdrag Ort
Eva Bergström (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Laila Brink (-) Ersättare
Liss Böcker (C) Ersättare
Eva-Lotta Friberg (S) Ersättare
Margit Henrysson (OPOL) Ersättare
Arne Holgersson (OPOL) Ersättare
Carina Johansson (OPOL) Ersättare
Susanne Jönsson (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Anna Mörée (M) Ersättare MUNKA LJUNGBY
Marie Nilsson (-) Ersättare
Kitty Olofsson (S) Ersättare MUNKA-LJUNGBY
Gun-Inger Sjögren (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-05-27 23:00:46