Nämnd   Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
2007-01-01 -- 2010-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (12)
Namn Parti Uppdrag Ort
Jan-Olof Sewring (M) Ordförande
Marie-Louise Stensson (OPOL) Ledamot
Kristian Mortensen (OPOL) Ledamot
Emma Yngvesson (S) Ledamot VEJBYSTRAND
Linda Persson (KD) Ledamot
Inger Crona Persson (C) Ledamot
Torgny Bergström (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Birgit Persson (OPOL) Ledamot
Ann-Margret Andersson (OPOL) Ledamot
Göran Larsson (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Eva-Lena Lindell (S) Ledamot
Birgitta Olsson (M) Ledamot
Ersättare (12)
Namn Parti Uppdrag Ort
Gun-Inger Sjögren (S) Ersättare
Kitty Olofsson (S) Ersättare MUNKA-LJUNGBY
Eva Bergström (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Susanne Jönsson (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Liss Böcker (C) Ersättare
Anna Mörée (M) Ersättare MUNKA LJUNGBY
Eva-Lotta Friberg (S) Ersättare
Margit Henrysson (OPOL) Ersättare
Marie Nilsson (-) Ersättare
Laila Brink (-) Ersättare
Carina Johansson (OPOL) Ersättare
Arne Holgersson (OPOL) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-06-22 23:00:14