Nämnd   Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Medborgardialog
2011-01-01 -- 2014-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Liss Böcker (C) Ordförande
Karl-Otto Rosenqvist (MP) 1:e v ordf VEJBYSTRAND
Sven-Ingvar Borgquist (M) Ledamot
Charlotte Engblom-Carlsson (L) Ledamot
Bengt Sävström (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Linda Persson (KD) Ledamot
Ulf Prytz (SD) Ledamot
Vakant (EP) Ledamot
Ersättare (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Vakant (EP) Ersättare
Leif Albrektsson (L) Ersättare ÄNGELHOLM
Britt Berlin (C) Ersättare
Lennart Engström (KD) Ersättare
Arne Jönsson (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Gudrun Rhodén (SD) Ersättare
Per Skantz (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Lotta Åkesson Persson (S) Ersättare ÄNGELHOLM
 
Uppdaterad 2024-06-21 23:01:15