Nämnd   Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Medborgardialog
2011-01-01 -- 2014-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Liss Böcker (C) Ordförande
Karl-Otto Rosenqvist (MP) 1:e v ordf VEJBYSTRAND
Linda Persson (KD) Ledamot
Charlotte Engblom-Carlsson (L) Ledamot
Ulf Prytz (SD) Ledamot
Vakant (EP) Ledamot
Bengt Sävström (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Sven-Ingvar Borgquist (M) Ledamot
Ersättare (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Lennart Engström (KD) Ersättare
Arne Jönsson (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Britt Berlin (C) Ersättare
Per Skantz (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Gudrun Rhodén (SD) Ersättare
Leif Albrektsson (L) Ersättare ÄNGELHOLM
Vakant (EP) Ersättare
Lotta Åkesson Persson (S) Ersättare ÄNGELHOLM
 
Uppdaterad 2024-07-22 23:00:22