Nämnd   Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Medborgardialog
2011-01-01 -- 2014-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Bengt Sävström (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Karl-Otto Rosenqvist (MP) 1:e v ordf VEJBYSTRAND
Ulf Prytz (SD) Ledamot
Linda Persson (KD) Ledamot
Charlotte Engblom-Carlsson (L) Ledamot
Liss Böcker (C) Ordförande
Sven-Ingvar Borgquist (M) Ledamot
Vakant (EP) Ledamot
Ersättare (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Lotta Åkesson Persson (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Per Skantz (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Gudrun Rhodén (SD) Ersättare
Arne Jönsson (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Lennart Engström (KD) Ersättare
Britt Berlin (C) Ersättare
Leif Albrektsson (L) Ersättare ÄNGELHOLM
Vakant (EP) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-07-22 23:00:22