Nämnd   Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Medborgardialog
2011-01-01 -- 2014-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Liss Böcker (C) Ordförande
Vakant (EP) Ledamot
Linda Persson (KD) Ledamot
Charlotte Engblom-Carlsson (L) Ledamot
Sven-Ingvar Borgquist (M) Ledamot
Karl-Otto Rosenqvist (MP) 1:e v ordf VEJBYSTRAND
Bengt Sävström (S) Ledamot ÄNGELHOLM
Ulf Prytz (SD) Ledamot
Ersättare (8)
Namn Parti Uppdrag Ort
Britt Berlin (C) Ersättare
Vakant (EP) Ersättare
Lennart Engström (KD) Ersättare
Leif Albrektsson (L) Ersättare ÄNGELHOLM
Per Skantz (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Arne Jönsson (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Lotta Åkesson Persson (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Gudrun Rhodén (SD) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-07-22 23:00:22