Nämnd   Myndighetsnämnden
2015-01-01 -- 2018-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (17)
Namn Parti Uppdrag Ort
Lars-Olle Tuvesson (S) Ordförande
Anders Bengtsson (EP) 1:e v ordf
Tomas Fjellner (M) 2:e v ordf ÄNGELHOLM
Anders Davidsson (M) Ledamot
Staffan Laurell (M) Ledamot
Hans-Åke Jönsson (C) Ledamot
Anita Rosén (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Bengt Bengtson (S) Ledamot
Sven Dahlberg (S) Ledamot
Åsa Larsson (S) Ledamot
Karl-Otto Rosenqvist (MP) Ledamot VEJBYSTRAND
Nicklas Oddson (KD) Ledamot HJÄRNARP
Anders Ingvarsson (SD) Ledamot
Ragnar Steen (M) Revisor ÄNGELHOLM
Ingemar Olsson (C) Revisor ÄNGELHOLM
Ulla Magnusson (MP) Revisor
Mats Ulfwinger (TJM) Revisor
Ersättare (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Staffan Broddesson (C) Ersättare
Alf Carlsson (M) Ersättare
Simon Ericson (L) Ersättare
Christian Hedman (S) Ersättare
Erika Henningsson (M) Ersättare
Johnny Henrysson (EP) Ersättare MUNKA-LJUNGBY
Magnus Jonsson (S) Ersättare
Jessica Klingvall (S) Ersättare
Rune Malmborg (KD) Ersättare ÄNGELHOLM
Pontus Myrenberg (SD) Ersättare
Murvet Rama (S) Ersättare MUNKA-LJUNGBY
Towe Rosenqvist (MP) Ersättare
Fredrik Thörning (M) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-07-18 23:00:21