Förtroendevald   Staffan Broddesson (c) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Nordvästskånes Kustvattenkommitté Ledamot 2021-03-03 --
Miljö och Tillståndsnämnden Ordförande 2018-12-17 --
 
Uppdaterad 2022-10-05 23:01:30