Nämnd   Socialnämndens arbetsutskott
2007-01-01 -- 2010-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Jan-Olof Sewring (M) Ordförande
Carin Olsson (C) 1:e v ordf
Mikael von Krassow (S) 2:e v ordf MUNKA-LJUNGBY
Anders Malm (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Katarina Nilsson (KD) Ledamot ÄNGELHOLM
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag Ort
Jonathan Ashauer (KD) Ersättare
Majvi Gudmundsson (C) Ersättare
Christian Juntunen (L) Ersättare
Elisabeth Kullenberg (M) Ersättare
Gun-Inger Sjögren (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-07-21 23:00:18