Nämnd   Kommunfullmäktige Beredning för Omsorg
2015-01-01 -- 2015-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Pia Radil (S) Ordförande
Pia Ohrberg (EP) 1:e v ordf
Katarina Nilsson (KD) 2:e v ordf ÄNGELHOLM
Ale Holm (S) Ledamot
Gun-Inger Sjögren (S) Ledamot
Mats Sahlin (SD) Ledamot
Anna-Carin Wallin (EP) Ledamot MUNKA-LJUNGBY
Karl Englund (MP) Ledamot MUNKA-LJUNGBY
Gunnel Aidemark (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Owe Johansohn (M) Ledamot
Gunnel Johansson (M) Ledamot
Anders Malm (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Carin Olsson (C) Ledamot
Ersättare (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Vakant (MP) Ersättare
Leif Albrektsson (L) Ersättare ÄNGELHOLM
Tina Cherven (KD) Ersättare
Cornelis Huisman (M) Ersättare
Gun Tillgren (S) Ersättare
Britt-Inger Tinnert (M) Ersättare
Karl Eric Trobäck (EP) Ersättare
Elisabeth Alm (TJM) Tjänsteman
Lisbet Enbjerde (L) Tjänsteman MUNKA LJUNGBY
Sergio Garay (TJM) Tjänsteman
Lars Johansson (TJM) Tjänsteman
Tommy Lindh (S) Tjänsteman
Bengt-Ove Ohlsson (TJM) Tjänsteman
 
Uppdaterad 2024-07-18 23:00:21