Nämnd   Kommunfullmäktige Beredning för Omsorg
2015-01-01 -- 2015-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Carin Olsson (C) Ledamot
Pia Ohrberg (EP) 1:e v ordf
Anna-Carin Wallin (EP) Ledamot MUNKA-LJUNGBY
Katarina Nilsson (KD) 2:e v ordf ÄNGELHOLM
Gunnel Aidemark (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Owe Johansohn (M) Ledamot
Gunnel Johansson (M) Ledamot
Anders Malm (M) Ledamot ÄNGELHOLM
Karl Englund (MP) Ledamot MUNKA-LJUNGBY
Gun-Inger Sjögren (S) Ledamot
Ale Holm (S) Ledamot
Pia Radil (S) Ordförande
Mats Sahlin (SD) Ledamot
Ersättare (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Karl Eric Trobäck (EP) Ersättare
Tina Cherven (KD) Ersättare
Lisbet Enbjerde (L) Tjänsteman MUNKA LJUNGBY
Leif Albrektsson (L) Ersättare ÄNGELHOLM
Cornelis Huisman (M) Ersättare
Britt-Inger Tinnert (M) Ersättare
Vakant (MP) Ersättare
Gun Tillgren (S) Ersättare
Tommy Lindh (S) Tjänsteman
Elisabeth Alm (TJM) Tjänsteman
Bengt-Ove Ohlsson (TJM) Tjänsteman
Sergio Garay (TJM) Tjänsteman
Lars Johansson (TJM) Tjänsteman
 
Uppdaterad 2023-09-27 23:01:43