Nämnd   Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsbyggnad
2016-03-21 -- 2018-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Anne-Marie Lindén (MP) Ordförande ÄNGELHOLM
Mikael von Krassow (S) 1:e v ordf MUNKA-LJUNGBY
Per Skantz (M) 2:e v ordf ÄNGELHOLM
Gun Tillgren (S) Ledamot
Inger Nyrell (S) Ledamot
Per Olof Jansson (EP) Ledamot
Lars Franzén (EP) Ledamot ÄNGELHOLM
Sven Aidemark (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Elisabeth Linstam (M) Ledamot
Maths Kjellin (M) Ledamot
Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Ledamot ÄNGELHOLM
Jan-Eric Andersson (KD) Ledamot
Niklas Andersson (SD) Ledamot
Ersättare (6)
Namn Parti Uppdrag Ort
Vakant (TJM) Tjänsteman
Vakant (TJM) Tjänsteman
Ludvig Bayerlein (TJM) Tjänsteman
Caroline Benson (TJM) Tjänsteman
Lars Johansson (TJM) Tjänsteman
Ingemar Olsson (C) Tjänsteman ÄNGELHOLM
 
Uppdaterad 2024-06-19 23:00:34