Förtroendevald   Maths Kjellin (m) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   Marieholm@telia.com
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunfullmäktige Ersättare 2020-01-27 --
Gode Män enligt Fastighetsbildningslagen Sakkunskap jord skogsbruk 2019-01-01 --
Nämnden för Omsorg och Stöd Ledamot 2018-12-17 --
 
Uppdaterad 2021-12-06 23:00:37