Nämnd   Byggnadsnämnden
2007-01-01 -- 2010-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag Ort
Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Ordförande ÄNGELHOLM
Anna Mörée (M) 1:e v ordf MUNKA LJUNGBY
Åsa Larsson (S) 2:e v ordf
Alf Carlsson (M) Ledamot
Kerstin Lindström (M) Ledamot
Lennart Ohlsson (M) Ledamot
Ianric Ivarsson (M) Ledamot
Lars Grönfeldt (L) Ledamot
Sven Sollenbring (KD) Ledamot
Mats Olsson (S) Ledamot
Ingrid Rigland (S) Ledamot
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag Ort
Sven Aidemark (L) Ersättare ÄNGELHOLM
Ann-Britt Arvidsson (S) Ersättare
Torgny Bergström (S) Ersättare ÄNGELHOLM
Tomas Fjellner (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Peter Hansson (C) Ersättare
Christer Jönsson (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Per Skantz (M) Ersättare ÄNGELHOLM
Stig Rune Svensson (SPI) Ersättare
Rikard Åkesson (KD) Ersättare
 
Uppdaterad 2024-07-18 23:00:21