Nämnd   Kommunfullmäktiges Fasta Beredning 1
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag Ort
Cornelis Huisman (M) Ordförande
Linda Böcker Åkerman (C) 1:e v ordf
Inger Nyrell (S) 2:e v ordf
Bo Månsson (SD) Ledamot
Britt-Inger Tinnert (M) Ledamot
Maria Häggström (M) Ledamot
Johnny Dinh-Kien Nguyen (S) Ledamot
Hans Hammargren (L) Ledamot ÄNGELHOLM
Daniel Perminger (SD) Ledamot
Bo Göransson (KD) Ledamot
Gert Nilsson (S) Ledamot
Anders Lindén (MP) Ledamot
Jonathan Winkler (M) Ledamot
Ersättare (0)
Namn Parti Uppdrag Ort
 
Uppdaterad 2024-06-21 23:01:15