Nämnd   Kommunfullmäktiges Fasta Beredning 1
2019-01-01 -- 2022-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (3)
Namn Parti Uppdrag Ort
Cornelis Huisman (M) Ordförande
Linda Böcker (C) 1:e v ordf STRÖVELSTORP
Arne Jönsson (S) 2:e v ordf ÄNGELHOLM
Ersättare (0)
Namn Parti Uppdrag Ort
 
Uppdaterad 2020-09-29 23:00:16